Elállási Jog

Elállási Jog

1. Ha Ön vállalkozó, nincs elállási joga. A fogyasztókat, azaz azokat a természetes személyeket, akik olyan céllal kötnek jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységüknek nem tulajdonítható, törvényes elállási jog illeti meg az alábbi feltételek szerint:

1.1. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet.

1.2 Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette vagy birtokba vette. Az elállási jog gyakorlása érdekében Önnek a következőket kell tennie.

Címünk:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Lengyelország
e-mail: info@e-altamira.hu

Egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson minket a szerződés visszavonására vonatkozó döntéséről. Használhatja a mellékelt felmondási formanyomtatvány mintáját, amely nem kötelező.

1.3 A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

2. A visszavonás következményei

2.1 Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a szerződéstől való elállásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

2.2 A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat.

2.3 Megtagadhatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

2.4 Ön köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor értesít minket a szerződés felmondásáról, visszaküldeni vagy átadni nekünk.

2.5 A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut.

2.6 Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Az áru értékvesztését csak akkor kell megtérítenie, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához, mire Ön értesít minket a jelen szerződés felmondásáról az áru visszaküldésére vagy átadására vonatkozóan.

3. Az elállási jog kizárása vagy idő előtti lejárta:

3.1 Az elállási jog nem vonatkozik a nem előre gyártott áruk szállítására vonatkozó szerződésekre, amelyek gyártása során a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása a döntő, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak. 

4. A lemondási szabályzat vége

Általános megjegyzések:

a) Kérjük, kerülje az áruk sérülését vagy szennyeződését. Ha lehetséges, kérjük, hogy az árut az eredeti csomagolásban, minden tartozékkal és csomagolóelemmel együtt küldje vissza nekünk. Szükség esetén használjon védő külső csomagolást. Ha már nem rendelkezik az eredeti csomagolással, kérjük, használjon megfelelő csomagolást a szállítási károk elleni megfelelő védelem biztosítására.

b) Ha lehetséges, kérjük, ne küldje vissza nekünk az árut teherfuvarozással.

c) Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett A-B pontok nem előfeltételei az elállási jog tényleges gyakorlásának.

Minta lemondási űrlap (e-mail: info@e-altamira.hu)

To:
_

A visszáru raktár címe:

Magazyn Fotowoltaika (Raktár)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Lengyelország

Ezennel visszavonom/visszavonjuk* az általam/önmagunk* által az alábbi áruk megvásárlására kötött szerződést:

Megrendeltem / Megkaptam* ____________
Név, keresztnév:
Street:
Irányítószám, város:

_______________, a __________


_____________________________
Aláírás

(*) Adott esetben törölni.

fel
×

VAT ID not verified in VIES!

Az üzlet nézet módban van
Az oldal teljes verziójának megtekintése
Sklep internetowy Shoper.pl