Általános Szerződési Feltételek

Altamira Sp. z o. o., NIP: PL7282805869.

Tartalomjegyzék

1. Általános

1.1 Az Altamira által az ügyfél számára nyújtott valamennyi szolgáltatás kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek alapján vehető igénybe. A kereskedelmi ügyfelek vásárlási feltételeivel ellentétes feltételek érvényességéhez a felhasználó kifejezett írásbeli elismerése szükséges.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek értelmében a fogyasztók olyan természetes személyek, akik az Altamirával olyan célból kötnek szerződést, amely nem tulajdonítható kereskedelmi vagy szakmai tevékenységüknek.

1.3 Az Üzletszabályzat értelmében a vállalkozók olyan természetes vagy jogi személyek, illetve jogképes társulások, akik az Altamirával való szerződéskötés időpontjában kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységük gyakorlása során járnak el.

1.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében az ügyfelek fogyasztók és vállalkozók egyaránt.

2. A szerződés megkötése

2.1 A termékek bemutatása az online áruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem egy nem kötelező érvényű online katalógusnak, amely a vásárlónak szóló, a felhasználónak szóló ajánlattételi felhívással párosul.

2.2 Ha megtalálta a kívánt terméket, a "KOSÁRBA TÉTEL" gombra kattintva kötelezettség nélkül a kosárba helyezheti azt. A "VÁSÁRKOSÁR" gombra kattintva bármikor kötelezettség nélkül megtekintheti a kosár tartalmát. A termékeket bármikor eltávolíthatja a kosárból a termék mögött található "X" gombra kattintva. Ha meg szeretné vásárolni a kosárban lévő termékeket, kattintson a "MEGRENDELÉS MOST" gombra. Ezután meg kell adnia személyes adatait, ki kell választania a fizetési módot, és meg kell erősítenie, hogy elolvasta a vásárlói tájékoztatót.

2.3 Az "ÖSSZEGZÉS" gombra kattintva Ön kötelező érvényű megrendelést ad le a kosárban található árukra. A megrendelés elküldése előtt lehetősége van az esetleges beviteli hibák azonosítására. Természetesen bármikor kijavíthatja és/vagy módosíthatja a rendelési folyamat során tett bejegyzéseit, ha a böngészőjében a "VISSZA" gombra kattint. A megrendelés elküldését követően azonnal következik a megrendelés átvételének visszaigazolása, amely még nem jelenti a szerződés elfogadását. A megrendelését a megrendelés visszaigazolásának e-mailben történő elküldésével vagy az áru öt napon belüli kiszállításával tudjuk elfogadni. A kötelező érvényű szerződés azonban már ez előtt az idő előtt is létrejöhet, ha a megrendelő azonnali fizetési módot választ, és a megrendelés elküldésekor teljesíti a fizetést. Ebben az esetben a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az ügyfél a fizetést kezdeményezi, és a megfelelő fizetési szolgáltatás visszaigazolja a fizetési megbízás teljesítését. Az ügyfél már nem kötődik a megrendeléséhez, ha a megrendeléstől számított 5 napon belül nem kap a felhasználótól elfogadó nyilatkozatot megrendelés-visszaigazolás vagy áruszállítás formájában.

3. Árak és szállítás

3.1 Minden feltüntetett ár tartalmazza a mindenkor hatályos törvényes HÉA-t, kivéve a csomagolás és a szállítás költségeit a megrendelés időpontjában.

3.2 A Magyarország belüli szállítás csomagolási és szállítási költségei (szállítási költségek) külön kerülnek felszámításra. A csomagolási és szállítási költségek összegét a Szállítási költségek táblázat foglalja össze.

3.3. Meg kell adni egy telefonszámot, mivel a fuvarozó a szállítás előtt pontos időpontot egyeztet az ügyféllel.

4. Fizetés

A különböző fizetési módokról és az esetleges díjakról a "Fizetési módok" menüpont alatt talál minden információt.

5. Garancia

5.1 A szavatossági igényekre a jogszabályi rendelkezések az irányadók. A törvényes jótállási idő jelenleg két év.

5.2 Ha az ügyfél vállalkozó, és a megrendelt szolgáltatást a kereskedelmi vállalkozása számára nyújtják, a hibákkal kapcsolatos igényei az áru átvételét követő egy év elteltével évülnek el.

5.3 A vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk az általunk átadott termékeket a nyilvánvaló hibák tekintetében, amelyek egy átlagos vásárló számára könnyen észrevehetőek lennének.

5.3.1 A vállalkozóknak haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételétől számított egy héten belül írásban értesíteniük kell bennünket minden olyan nyilvánvaló hibáról, amely egy átlagos vásárló számára könnyen észrevehető, és az ilyen hibákat közölniük kell.

5.3.2 A vállalkozó köteles írásban értesíteni minket minden olyan hibáról, amely csak később válik nyilvánvalóvá, és azt haladéktalanul, legkésőbb a végleges felfedezéstől számított egy héten belül közölni.

5.3.3 A határidő betartása szempontjából a hibaüzenet időben történő elküldése a döntő. A vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség megszegése esetén a szóban forgó termék a szóban forgó hibára tekintettel jóváhagyottnak tekintendő. Ez nem vonatkozik a szóban forgó hiba csalárd eltitkolása esetén.

5.4 Az ügyfél által a telepítés, csatlakoztatás, üzemeltetés vagy tárolás során tett helytelen vagy nem szerződésszerű intézkedések által okozott kár nem jogosítja fel az Altamira elleni követelésre. A nem megfelelőség és a szerződésnek való meg nem felelés különösen a gyártó előírásai alapján kerül megállapításra.

6. Elállási jog

6.1 Ha Ön vállalkozó, nincs elállási joga. A fogyasztókat, azaz azokat a természetes személyeket, akik olyan céllal kötnek jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységüknek nem tulajdonítható, törvényes elállási jog illeti meg az alábbi feltételek szerint:

6.1.1. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet.

6.1.2 Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette vagy birtokba vette. Az elállási jog gyakorlása érdekében Önnek a következőket kell tennie.

Egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztasson minket a szerződés visszavonására vonatkozó döntéséről. Használhatja a mellékelt felmondási formanyomtatvány mintáját, amely nem kötelező.

Címünk:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Lengyelország
e-mail: info@e-altamira.hu

6.1.3 A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

6.2 A visszavonás következményei

6.2.1 Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a szerződéstől való elállásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

6.2.2 A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat.

6.2.3 Megtagadhatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

6.2.4 Ön köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor értesít minket a szerződés felmondásáról, visszaküldeni vagy átadni nekünk.

6.2.5 A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut.

6.2.6 Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Az áru értékvesztését csak akkor kell megtérítenie, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához, mire Ön értesít minket a jelen szerződés felmondásáról az áru visszaküldésére vagy átadására vonatkozóan.

6.3 Az elállási jog kizárása vagy idő előtti lejárta:

6.3.1 Az elállási jog nem vonatkozik a nem előre gyártott áruk szállítására vonatkozó szerződésekre, amelyek gyártása során a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása a döntő, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak. 

6.4 A lemondási szabályzat vége

Általános megjegyzések:

a) Kérjük, kerülje az áruk sérülését vagy szennyeződését. Ha lehetséges, kérjük, hogy az árut az eredeti csomagolásban, minden tartozékkal és csomagolóelemmel együtt küldje vissza nekünk. Szükség esetén használjon védő külső csomagolást. Ha már nem rendelkezik az eredeti csomagolással, kérjük, használjon megfelelő csomagolást a szállítási károk elleni megfelelő védelem biztosítására.

b) Ha lehetséges, kérjük, ne küldje vissza nekünk az árut teherfuvarozással.

c) Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett A-B pontok nem előfeltételei az elállási jog tényleges gyakorlásának.

Minta lemondási űrlap (e-mail: info@e-altamira.hu)

To:
_

A visszáru raktár címe:

Magazyn Fotowoltaika (Raktár)
Utca Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Lengyelország

Ezennel visszavonom/visszavonjuk* az általam/önmagunk* által az alábbi áruk megvásárlására kötött szerződést:

Megrendeltem / Megkaptam* ____________
Név, keresztnév:
Street:
Irányítószám, város:

_______________, a __________


_____________________________
Aláírás

(*) Adott esetben törölni.

7. Szerzői jog

7.1 All third-party logos, images and graphics displayed are the property of the respective companies and are subject to the copyright of the respective licensors. All photos, logos, texts, reports, scripts and programming routines displayed on these pages, which are our own developments or have been prepared by us, may not be copied or otherwise used without our consent. All rights reserved.

8. Alkalmazandó jog

8.1 Polish law shall apply to the conclusion and performance of all contracts. The application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded.

9. Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége

9.1 A megrendelés leadásával az online áruház általános szerződési feltételei elfogadásra kerülnek. Amennyiben ezen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelen lenne, a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

fel
×

VAT ID not verified in VIES!

Az üzlet nézet módban van
Az oldal teljes verziójának megtekintése
Sklep internetowy Shoper.pl